KONTAKT

GLÄNTAN AB


Gläntan AB
Storgatan 17 B
524 30 Herrljunga

Tel 0513-126 00

Föreståndare
Madelene Norlander
E-post madelene.norlander@glantan.org

placeholder7

VILLA FREDRIKSBORG – HVB


Villa Fredriksborg
Storgatan 17 B
524 30 Herrljunga

Tel 0513-126 00

Föreståndare
Madelene Norlander
Tel 0736-28 78 08
E-post madelene.norlander@glantan.org

placeholder7

VILLA VIKING – LSS


Villa Viking
Hasselvägen 1
524 30 Herrljunga

Tel 0513-126 04

Föreståndare
Madelene Norlander
Tel 0736-28 78 08
E-post madelene.norlander@glantan.org

Personaladministratör
Marie Holmstrand
Norra kyrkogatan 1
52430 Herrljunga
Tel 0738-53 97 59


placeholder7

GLÄNTAN UNGDOMSSTÖD

Gläntan ungdomsstöd
Storgatan 17B
524 30 Herrljunga

Tel 0513-126 00

Föreståndare
Madelene Norlander
Tel 0736-28 78 08
E-post madelene.norlander@glantan.org

placeholder7

VILLA FREDRIKSBORG – HVB

På Villa Fredriksborg bedrivs behandlingsarbete med ungdomar som alla har ett unikt sätt att uppfatta,tolka och förstå sig själva, sin vardag, och sin omgivning.

Inte sällan präglas denna verklighetsuppfattning av en kognitiv funktionsnedsättning som påverkar impulskontrollen och gör det svårt att se sammanhang och följder.

På Villa Fredriksborg hjälper vi ungdomar att sätta ord på hur de själva uppfattar sin situation, förstå sin vardag och utvecklas till fungerande unga vuxna.

Behandlingsarbete bedrivs med fokus på ungdomar som har ett eller flera av följande:

– Utåtagerande beteende
– Psykosocial problematik
– Neuropsykiatriska diagnoser
– Utsatt för hedersproblematik
– Trauma
– Självskadebeteende

LÄS MER »

”tydlighet, förutsägbarhet, meningsfullhet”

VILLA VIKING – LSS

Villa Viking är ett LSS boende i Herrljunga i Västergötland. Vi tar emot ungdomar från 14-21 år ifrån hela Sverige. För att flytta till oss skall man vara beviljad ett LSS-beslut (Boende §9.8).

Vi tar emot ungdomar med:

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Autism, ADHD, Asperger, Tourettes etc)
– Lindrig begåvningsnedsättning
– Beteendeproblematik (utagerande etc)
– Psykiatrisk tilläggsproblematik
– Utåtagerande
– Trauma
– Självskadebeteende

Vi arbetar utifrån BBIC´s modell i genomförande av insatserna. Tillsammans med anhöriga och socialtjänst samverkar vi för att hitta en helhetslösning för varje ungdom, det innefattar en individuellt anpassad skolgång, vi samverkar med flera skolor i närområdet(grundskola och gymnasium). Utifrån ungdomens önskemål och behov skapar vi en meningsfull fritid.

I boendet strävar vi efter att ha hemlika förhållanden, och trivsamma miljöer som ungdomarna får vara med och utforma.

LÄS MER »

”vi står kvar – tillsammans”

GLÄNTAN – UNGDOMSSTÖD

ungdomsstodGläntan ungdomsstöd fungerar som ett stöd i eget boende ofta efter att man på HVB-hemmet Villa Fredriksborg genomgått de två stegen i dess regi och nått sina mål.

Gläntan står med lägenheter och stöd från personal. Ibland fortsätter man sin behandling via rePulse eller annat samtalsstöd efter att man flyttar ut i steg 3 som vi också kallar det. Ibland behöver man mer praktisk hjälp av vuxna med att sköta sitt eget boende, ekonomi och daglig sysselsättning. Någon har behov av ett mera coachande stöd från personal.

Varje ungdom har sin egen vårdplan och genomförandeplan även i detta steg.

Man kan också flytta direkt till oss i Herrljunga om du är redo för att bo själv och har uppfyllt de mål som krävs för att komma till steg 3. Tillsammans med socialtjänsten gör vi även här upp en genomförandeplan utifrån uppdrag och vårdplan. När ungdomen bor i steg 3 så har han eller hon möjlighet att delta i aktiviteter tillsammans med gruppen på HVB-hemmet eller delar av den om önskemål finns. Ungdomen blir inbjuden att åka med på våra resor till fjällen och Dalsland.

Ungdomar kan också flytta till Gläntan ungdomsstöd från Villa Viking, vårt LSS-boende.

Ett Sol-beslut krävs och att ungdomen har tränat och blivit så självständig att man kan klara en egen lägenhet med stöd från personal.

Gläntan ungdomsstöd genomsyras av samma grundläggande värderingar och förhållningssätt som våra boenden, se Villa Viking och Villa Fredriksborg. Personalen är känd och kan stötta på rätt sätt när man följt ungdomens utveckling tidigare i boendet.

Lägenheterna är fint inredda och ligger i ett bostadsområde i centrala Herrljunga.

Eftervård

Gläntan ungdomsstöd, efter utflytt fungerar som en förlängning på den vård och behandling som har givits ungdomen inom ramen för Villa Fredriksborg. Stödet utförs i den miljö som ungdomen förekommer i efter utflytt. Syftet är främst att få en mjuk övergång från en lång placering på HVB-hem samt att ungdomen ska få stöd att implementera de nya kunskaper och erfarenheter som han eller hon har skaffat sig under behandlingstiden. Det kan ske i en egen lägenhet eller i familjen. En genomförandeplan upprättas för insatsen.

HITTA HIT

Villa Fredriksborg


Villa Viking


Gläntan ungdomsstöd