GLÄNTAN

VÄLKOMMEN TILL OSSFÖR UNGDOMARFÖR ANHÖRIGAFÖR PLACERANDE ENHET
VÄRDEGRUNDKONTAKTHITTA HIT

På Gläntan bedrivs arbete med ungdomar som alla har ett unikt sätt att uppfatta, tolka och förstå sig själva, sin vardag, och sin omgivning.

Inte sällan präglas denna verklighetsuppfattning av en kognitiv funktionsnedsättning som påverkar impulskontrollen och gör det svårt att se sammanhang och följder.

På Gläntan hjälper vi ungdomar att sätta ord på hur de själva uppfattar sin situation, förstå sin vardag och utvecklas till fungerande unga vuxna.

Arbetet bedrivs med fokus på ungdomar som har ett eller flera av följande:

– Psykosocial problematik
– Neuropsykiatriska diagnoser
– Utsatt för hedersproblematik
– Trauma
– Självskadebeteendeför hedersproblematik
-Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Autism, ADHD, Asperger, Tourettes etc)
– Lindrig begåvningsnedsättning
– Beteendeproblematik (utagerande etc)
– Psykiatrisk tilläggsproblematik

På Gläntan arbetas systematiskt med barnets samtliga behovsområde enligt BBIC. Gläntan utgör en stabil miljö, genom en strukturerad vardag med många trygga vuxna runt ungdomen. Arbetet genomsyras av ett salutogent arbetssätt där ungdomens resurser och positiva egenskaper lyfts fram och uppmuntras.

I vår verksamhet arbetar vi inte bara för hållbara relationer utan även för ett hållbart samhälle. Gläntan är en miljömedveten verksamhet där ekologiska och närproducerade varor prioriteras, samarbete finns med lokala bönder.

All personal är utbildad i rePULSE och dess sociala färdighetsträning är en integrerad del av verksamheten. Gläntans verksamheter är samtliga belägna i Herrljunga.

På Gläntan är både pojkar och flickor välkomna i åldern 14–20 år. Vi tar emot ungdomar från hela Sverige med beslut utifrån LSS, SoL och LVU.

FÖR UNGDOMAR

Hej!

Hos oss är du alltid välkommen och vi gör allt så att du skall trivas och utvecklas hos oss. Vi som jobbar är lugna trygga vuxna och du kan alltid kan lita på oss, vi står kvar för dig.

Vi hjälper dig med det du behöver och du är alltid delaktig i hur arbetet här under din vistelse skall komma se ut.

Det är också viktigt för oss att du så långt det är möjligt fortsatt har kontakt med dom som är viktiga i ditt liv. Du skall också självklart kunna gå i skolan det vi tillsammans bedömer att du just nu klarar av.

När du kommer hit får du ett eget rum och vi utformar det tillsammans så att du skall trivas. När du kommer finns dom flesta möbler så som säng, bord tv-bänk m m. Eventuella andra saker så som tv-spel och annat som är personligt står du för själv. Även hygienartiklar får du av oss.

På kvällar och helger har vi tillsammans planerat din eventuella aktiviteter och vi hjälper dig om det behövs att ta dig till och från en aktivitet. Vi gör även aktiviteter tillsammans med dig såklart.

Din familj är självklart alltid också välkomna enligt planering vi gör. Dom kan också få låna en övernattningslägenhet om dom vill. Det är viktigt att dina närstående är involverade och engagerade i det som rör din utveckling.

Vi har stort fokus på kosten och hälsa så här får du bra näringsrik och närproducerad mat som lagas av personalen och ibland är även du med.

Våra boenden ligger Centralt i Herrljunga med bra förbindelser till närliggande kommuner exempelvis  så som Göteborg, Borås och Uddevalla.

Här kan du läsa mer om dina rättigheter som boende på HVB »

Här kan du läsa mer om dina rättigheter som boende på LSS »

FÖR ANHÖRIGA

Hej!

Hos oss är du alltid välkommen och vi gör allt så att ditt barn skall trivas hos oss. Vi som jobbar är lugna trygga vuxna och du kan alltid kan lita på oss, vi står kvar för ditt barn och för oss är relationen till anhöriga närstående endel i vårt dagliga arbete och vi ser det som oerhört viktigt med en bra kommunikation och relation med er.

I planeringen kring din ungdom bestämmer vi vilken kontakt vi skall ha men självklart kan du alltid ringa oss när du vill så skall vi svara och bemöta dig med dina frågor på bästa sätt vi kan. Det kan ju också finnas andra kontakter som är viktig för er ungdom och då är det bra om vi även med dom kan bygga relation på något sätt som blir bra för er alla.

På kvällar och helger har vi tillsammans planerat eventuella aktiviteter med din ungdom men vi ser gärna om möjlighet finns även att vid något eller några tillfällen att vi tillsammans med kontaktperson, er och ungdomen gör något tillsammans. Det stärker relationen.

Vi kan erbjuda er att få låna en övernattningslägenhet. Det är viktigt att ni som närstående är involverade och engagerade i det som rör er ungdoms utveckling.

Vi har stort fokus på kosten och hälsa så här får er ungdom bra näringsrik och närproducerad mat som lagas av personalen och ibland även av tillsammans.

Våra boenden ligger Centralt i Herrljunga med bra förbindelser till närliggande kommuner exempelvis så som Göteborg, Borås och Uddevalla.

FÖR PLACERANDE ENHET

Hos oss arbetar:

Socialpedagoger. Beroendeterapeut. Behandlingsassistenter.
Undersköterska. Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Vår spetskompetens ligger i:

Ett salutogent förhållningssätt.
Bemöta ungdomar med utåtagerande beteende.
Neuropsykiatriska diagnoser.
Gränssättning.
Konflikthantering.
Tydliggörande pedagogik.
Hedersproblematik.
Kost och hälsa.
Samtalsmetodik (MI).
Självskadande beteende.
Trauma.
Sexuellt avvikande beteende.

Vi samarbetar/samverkar med:

Gläntan har god kontakt med flera olika personer och organisationer för att ungdomen ska kunna utvecklas och skapa nätverk under vistelsen. Exempel på detta är skola, praktikplatser, vårdcentral, folktandvården, föreningsliv, ungdomsmottagning, FUB, organisationer för hedersutsatta, musiker, PT (personlig tränare), dietist och pastor. Möjlighet finns att utöva miljöterapi med häst och hund.

VÄRDEGRUND

Meningsfullhet

På Gläntan lyfts varje ungdoms styrkor och intressen fram. Ungdomen hjälp med att sätta ord på vad som är viktigt och roligt, vad som gör vardagen meningsfull. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är roligt. På Gläntan får ungdomar möjlighet att både prova nya saker men även skapa nya relationer och verktyg att förbättra de relationer som redan finns. I ungdomens arbetsbok stöttar sätter ungdomen upp små och stora mål tillsammans med sin kontaktperson.

Förståelse

För att öka ungdomens förståelse används individuellt pedagogiskt stöd för att kommunicera och förklara. Personal hjälper ungdomen att få insikt i varför man är placerad, hur man fungerar på ett personligt plan, hur man interagerar med andra, i grupp eller i samhälle på ett långsiktigt och fungerande sätt. För att ungdomen ska förstå sin vardag tycker vi det är viktigt att konkretisera och tydliggöra för ungdomen:

  1. Att alla beteende ger följder.
  2. Att arbeta för att ungdomen ska bli medveten om och förstå vilka val man gör. Ofta kommer ungdomar till Gläntan med beteenden som i hög grad är impulsstyrda. Här arbetar vi tydligt med att ungdomen ska lära sig att göra ”tankeval” framför ”känsloval”, använda impulskontroll.
  3. Visa på vilka följder, och hur ungdomens val eller beteende påverkar både dem själva och andra, i stunden och över tid.
  4. Visa på valmöjligheter och påvisa de positiva effekterna av att göra andra/bättre val

Kontaktmannaskap

På Gläntan arbetar vi med kontaktmannaskap och varje ungdom har sin egen kontaktperson. Med sin kontaktperson sitter man ner och pratar med minst en gång i veckan, KP-samtal. Kontaktpersonen är den som tillsammans med ungdomen planerar och går igenom aktuella händelser, gör förberedelser inför möten eller viktiga samtal. Strukturerade samtal förs tillsammans utifrån ungdomens arbetsbok, där ungdomen sätter upp delmål och kan följa sin personliga utveckling. Som ungdom kan man lämna förslag på vad man vill göra tillsammans med sin kontaktperson på så kallade kontaktmannadagar. Det kan till exempel vara att gå på bio, åka gokart, skjuta lerduvor, prova segelflyg, besöka praktikplatser, träffa släktningar, gå på museum, skönhetssalong med mera.

Gränssättning

På Gläntan finns många trygga vuxna i vardagen som förklarar vad som förväntas sätter tydliga gränser och står kvar. Personal förklarar och vägleder ungdomarna. All personal är utbildad både i konflikthantering och bemötande av personer med neuropsykiatriska diagnoser. Tydliga gränser skapar en trygg och förutsägbar miljö, något som är mycket viktigt i arbetet med Gläntans målgrupp.

BBIC – Barns Behov i Centrum

På Gläntan arbetar vi utifrån barnets samtliga behovsområden i BBIC: – länk. Varje ungdom har varit med och bestämt hur deras egen genomförandeplan ska utformas. Det vill säga, har beskrivit hur han eller hon vill jobba för att nå målen inom varje behovsområde.

Delaktighet, påverkan och uppföljning

På Gläntan tränas ungdomarna i att vara delaktiga, att påverka sin vardag och sin situation. Olika forum ges för detta både gemensamt och individuellet. Exempel på detta är Ungdomsmöte där ungdomarna varje vecka håller i sitt egna möte för att påverka innehållet i verksamheten, vilket diskuteras i personalgruppen och återkopplas på Onsdagsmöte. På Onsdagsmöte ligger även fokus på värderingar och bemötande. Andra verktyg för att påverka är kvalitetsenkäter, utvärderingar, klagomålsblanketter m m. Störst påverkan har man som ungdom på sin behandlingskonferens var sjätte vecka.

Social färdighetsträning

I rePULSE tränar ungdomen på sociala färdigheter och kopplingen mellan tanke, känsla och beteende. Alla ungdomar erbjuds gå rePULSE kurs där man tillsammans med en forskningskollega under tio träffar forskar om sig själv. I vistelsen på Gläntan får ungdomen tillfälle att utveckla både sina personaliga intressen och träna på att ta del av samhällets sociala arenor. Föreningsliv uppmuntras.

Arbetet bedrivs både enskilt och i grupp för att visa på alternativ och vidga vyer. Att träna på att vara delaktig i sociala sammanhang är en stor och viktig del av arbetet. Vid resor och aktiviteter med Gläntan ges tillfälle att använda de sociala färdigheterna man tränat på, se GALLERI under Villa Fredriksborg eller Villa Viking. Varje år åker verksamheten på två större resor, en skidresa till svenska Fjällen på vintern och en äventyrsresa till Dalsland på sommaren. Utöver detta sker mindre resor och dagsutflykter under året. Personal hjälper, stöttar och övar tillsammans med ungdomen både vad det gäller social färdighetsträning, känslomässiga och kognitiva utmaningar.

Tydliggörande pedagogik

På Gläntan genomsyras arbetet av tydliggörande pedagogik. Det pedagogiska arbetet bedrivs både på individuell och strukturell nivå i verksamheten. Exempel på detta är bonustavlan, veckoschema, dagsplaneringar, checklistor och tydliga rutiner. Alla ungdomar erbjuds även individanpassade hjälpmedel för att lyckas i sin vardag som olika redskap att uttrycka sig till exempel personliga målbilder, Pilen, samtalsmatta, känsloord med mera. Ungdomens arbetspärm tydliggör för ungdomen vad som är behandling och hur ungdomen gör framsteg.

KONTAKT

Gläntan AB

Storgatan 17 B
524 30 Herrljunga

Tel 0513-126 00

Föreståndare
Madelene Norlander
E-post madelene.norlander@glantan.org