Villa Fredriksborg – HVB

[vc_row inner_container=”true” no_margin=”true” padding_top=”5%” padding_bottom=”5%” bg_color=”#ffffff” bg_image=”7312″ parallax=”true” border=”none” style=”color:#fff;”][vc_column width=”1/1″ fade=”true” fade_animation=”in-from-top” fade_animation_offset=”45px”][container class=”center-text anchor” style=”max-width: 650px;” id=”vf_01″][custom_headline class=”resp-h mvs” style=”color: #fff;” level=”h2″ type=”center” looks_like=”h1″]VILLA FREDRIKSBORG – HVB[/custom_headline][text_output]

VÄLKOMMEN TILL OSSKOMPETENSERBEHANDLINGMER OM OSS
VERKSAMHETSBESKRIVNINGGALLERIKONTAKT

[/text_output][text_output]

På Villa Fredriksborg arbetar vi med två steg. När ungdomen kommer till oss börjar han eller hon sin behandling inne i det gemensamma huset för att efter att ha uppnått specifika mål kunna flytta vidare till ett hus med 4 lägenheter alldeles intill. Det är oftast en morot och innebar större frihet.

Här bedrivs behandlingsarbete med ungdomar som alla har ett unikt sätt att uppfatta, tolka och förstå sig själva, sin vardag, och sin omgivning.

Inte sällan präglas denna verklighetsuppfattning av en kognitiv funktionsnedsättning som påverkar impulskontrollen och gör det svårt att se sammanhang och följder.

På Villa Fredriksborg hjälper vi ungdomar att sätta ord på hur de själva uppfattar sin situation, förstå sin vardag och utvecklas till fungerande unga vuxna.

Behandlingsarbete bedrivs med fokus på ungdomar som har ett eller flera av följande:

– Utåtagerande beteende
– Psykosocial problematik
– Neuropsykiatriska diagnoser
– Utsatt för hedersproblematik
– Trauma
– Självskadebeteende

På Villa Fredriksborg arbetas systematiskt med barnets samtliga behovsområde enligt BBIC. HVB-hemmet utgör en stabil miljö, genom en strukturerad vardag med många trygga vuxna runt ungdomen. Behandlingen genomsyras av ett salutogent arbetssätt där ungdomens resurser och positiva egenskaper lyfts fram och uppmuntras.

I vår verksamhet arbetar vi inte bara för hållbara relationer utan även för ett hållbart samhälle. Villa Fredriksborg är en miljömedveten verksamhet där ekologiska och närproducerade varor prioriteras, samarbete finns med lokala bönder. Vi är övertygade om att kost och hälsa har en stor uppgift i hur vi mår och agerar därför har det hög prioritet i vårt dagliga arbete.

All personal är utbildad i rePULSE och dess sociala färdighetsträning är en integrerad del av verksamheten. Villa Fredriksborg är ett öppet HVB – hem som ligger centralt beläget i Herrljunga.

På Villa Fredriksborg är både pojkar och flickor välkomna i åldern14-20 år. Vi tar emot ungdomar från hela Sverige med beslut utifrån både SoL och LVU.

[/text_output][/container][/vc_column][/vc_row][vc_row inner_container=”true” no_margin=”true” padding_top=”5%” padding_bottom=”5%” bg_color=”#422d42″ border=”none” style=”color:#fff;”][vc_column width=”1/1″ fade=”true” fade_animation=”in-from-top” fade_animation_offset=”45px”][container style=”max-width: 650px;” id=”vf_02″ class=”anchor”][custom_headline class=”resp-h mvs” level=”h2″ type=”left” looks_like=”h1″]

KOMPETENSER

[/custom_headline][text_output]

placeholder7Hos oss arbetar:

Socialpedagoger. Beroendeterapeut. Behandlingsassistenter.
Undersköterska. Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Vår spetskompetens ligger i:

Ett salutogent förhållningssätt.
Bemöta ungdomar med utåtagerande beteende.
Neuropsykiatriska diagnoser.
Gränssättning.
Konflikthantering.
Tydliggörande pedagogik.
Självskadebeteende.
Hedersproblematik.
Kost och hälsa.
Samtalsmetodik (MI).
Trauma.
Observationsarbete.
Motivationsarbete.

Vi samarbetar/samverkar med:

Villa Fredriksborg har god kontakt med flera olika personer och organisationer för att ungdomen ska kunna utvecklas och skapa nätverk under behandlingstiden. Exempel på detta är skola, praktikplatser, vårdcentral, folktandvården, föreningsliv, ungdomsmottagning, FUB, organisationer för hedersutsatta, musiker, PT (personlig tränare), dietist och pastor. Möjlighet finns att utöva miljöterapi med häst och hund.[/text_output][/container][/vc_column][/vc_row][vc_row inner_container=”true” no_margin=”true” padding_top=”5%” padding_bottom=”5%” border=”none” style=”color:#fff;” bg_image=”7316″ parallax=”true”][vc_column width=”1/1″ fade=”true” fade_animation=”in-from-top” fade_animation_offset=”45px”][container style=”max-width: 650px;” id=”vf_03″ class=”anchor”][custom_headline class=”resp-h mvs” level=”h2″ type=”left” looks_like=”h1″]

BEHANDLING

[/custom_headline][text_output]

Meningsfullhet

På Villa Fredriksborg lyfts varje ungdoms styrkor och intressen fram. Ungdomen hjälp med att sätta ord på vad som är viktigt och roligt, vad som gör vardagen meningsfull. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är roligt. på Villa Fredriksborg får ungdomar möjlighet att både prova nya saker men även skapa nya relationer och verktyg att förbättra de relationer som redan finns. I ungdomens arbetsbok stöttar sätter ungdomen upp små och stora mål tillsammans med sin kontaktperson.

Förståelse

För att öka ungdomens förståelse används individuellt pedagogiskt stöd för att kommunicera och förklara. Personal hjälper ungdomen att få insikt i varför man är placerad, hur man fungerar på ett personligt plan, hur man interagerar med andra, i grupp eller i samhälle på ett långsiktigt och fungerande sätt. För att ungdomen ska förstå sin vardag tycker vi det är viktigt att konkretisera och tydliggöra för ungdomen:

  1. Att alla beteende ger följder.
  2. Att arbeta för att ungdomen ska bli medveten om och förstå vilka val man gör. Ofta kommer ungdomar till Villa Fredriksborg vars beteende i hög grad är impulsstyrda. Här arbetar vi tydligt med att ungdomen ska lära sig att göra ”tankeval” framför ”känsloval”, använda impulskontroll.
  3. Visa på vilka följder, och hur ungdomens val eller beteende påverkar både dem själva och andra, i stunden och över tid.
  4. Visa på valmöjligheter och påvisa de positiva effekterna av att göra andra/bättre val

Kontaktmannaskap

På Villa Fredriksborg arbetar vi med kontaktmannaskap och varje ungdom har sin egen kontaktperson. Med sin kontaktperson sitter man ner och pratar med minst en gång i veckan, KP-samtal. Kontaktpersonen är den som tillsammans med ungdomen planerar och går igenom aktuella händelser, gör förberedelser inför möten eller viktiga samtal. Strukturerade samtal förs tillsammans utifrån ungdomens arbetsbok, där ungdomen sätter upp delmål och kan följa sin personliga utveckling. Som ungdom kan man lämna förslag på vad man vill göra tillsammans med sin kontaktperson på så kallade kontaktmannadagar. Det kan till exempel vara att gå på bio, åka gokart, skjuta lerduvor, prova segelflyg, besöka praktikplatser, träffa släktningar, gå på museum, skönhetssalong med mera.

Gränssättning

På Villa Fredriksborg finns många trygga vuxna i vardagen som förklarar vad som förväntas sätter tydliga gränser och står kvar. Personal förklarar och vägleder ungdomarna. All personal är utbildad både i konflikthantering och bemötande av personer med neuropsykiatriska diagnoser. Tydliga gränser skapar en trygg och förutsägbar miljö, något som är mycket viktigt i arbetet med Villa Fredriksborgs målgrupp.

BBIC – Barns Behov i Centrum

På Villa Fredriksborg arbetar vi utifrån barnets samtliga behovsområden i BBIC: – länk. Varje ungdom har varit med och bestämt hur deras egen genomförandeplan ska utformas. Det vill säga, har beskrivit hur han eller hon vill jobba för att nå målen inom varje behovsområde.

Delaktighet, påverkan och uppföljning

På Villa Fredriksborg tränas ungdomarna i att vara delaktiga, att påverka sin vardag och sin situation. Olika forum ges för detta både gemensamt och individuellet. Exempel på detta är Ungdomsmöte där ungdomarna varje vecka håller i sitt egna möte för att påverka innehållet i verksamheten, vilket diskuteras i personalgruppen och återkopplas på Onsdagsmöte. På Onsdagsmöte ligger även fokus på värderingar och bemötande. Andra verktyg för att påverka är kvalitetsenkäter, utvärderingar, klagomålsblanketter mm. Störst påverkan har man som ungdom på sin behandlingskonferens var sjätte vecka.

Social färdighetsträning

I rePULSE tränar ungdomen på sociala färdigheter och kopplingen mellan tanke, känsla och beteende. Alla ungdomar erbjuds gå rePULSE kurs där man tillsammans med en forskningskollega under tio träffar forskar om sig själv. I behandling på Villa Fredriksborg får ungdomen tillfälle att utveckla både sina personaliga intressen och träna på att ta del av samhällets sociala arenor. Föreningsliv uppmuntras.
Behandling bedrivs både enskilt och i grupp för att visa på alternativ och vidga vyer. Att träna på att vara delaktig i sociala sammanhang är en stor och viktig del av behandlingen. Vid resor och aktiviteter med Villa Fredriksborg ges tillfälle att använda de sociala färdigheterna man tränat på, se GALLERI. Varje år åker verksamheten på två större resor, en skidresa till svenska Fjällen på vintern och en äventyrsresa till Dalsland på sommaren. Utöver detta sker mindre resor och dagsutflykter under året. Personal hjälper, stöttar och övar tillsammans med ungdomen både vad det gäller social färdighetsträning, känslomässiga och kognitiva utmaningar.

Tydliggörande pedagogik

På Villa Fredriksborg genomsyras behandlingsarbetet av tydliggörande pedagogik. Det pedagogiska arbetet bedrivs både på individuell och strukturell nivå i verksamheten. Exempel på detta är bonustavlan, veckoschema, dagsplaneringar, checklistor och tydliga rutiner. Alla ungdomar erbjuds även individanpassade hjälpmedel för att lyckas i sin vardag som olika redskap att uttrycka sig till exempel personliga målbilder, Pilen, samtalsmatta, känsloord med mera. Ungdomens arbetspärm tydliggör för ungdomen vad som är behandling och hur ungdomen gör framsteg.[/text_output][/container][/vc_column][/vc_row][vc_row inner_container=”true” no_margin=”true” padding_top=”5%” padding_bottom=”5%” bg_color=”#422d42″ border=”none” style=”color:#fff;”][vc_column width=”1/1″ fade=”true” fade_animation=”in-from-top” fade_animation_offset=”45px”][container style=”max-width: 650px;” id=”vf_04″ class=”anchor”][custom_headline class=”resp-h mvs” level=”h2″ type=”left” looks_like=”h1″]

OM

[/custom_headline][text_output]På Villa Fredriksborg är både pojkar och flickor välkomna i åldern 14-20 år.

Vi tar emot ungdomar från hela Sverige med beslut utifrån både SoL och LVU.

Behandlingsarbetet bedrivs med fokus på ungdomar som har ett eller flera av följande:

  • Utåtagerande beteende
  • Psykosocial problematik
  • Neuropsykiatriska diagnoser
  • Utsatt för hedersproblematik
  • Trauma
  • Självskadebeteende

Vår strävan är att så långt som möjligt efterlikna ett vanligt hem.
Hos oss är det viktigt att behandlingsarbetet genomsyras av humor och värme.
Här finns många trygga vuxna som skapar både tydliga gränser och goda relationer.

Behandlingshemmet ligger i det lilla samhället Herrljunga med närhet
till skolor, affärer, biograf, fritidsgård, simhall, restauranger, gym, föreningsliv mm.
Herrljunga är en järnvägsknut och har bra kommunikationer till större städer.

Villa Fredriksborg är en stor villa med 6 ungdomsrum, tv-rum, allrum, matsal, samtalsrum, kök, toaletter och duschar. I huset intill, Lilla Fredriksborg bedrivs behandling i ett steg 2 boende. Det är en villa med 3 mindre träningslägenheter. Alla med eget kök, dusch och toalett. På lilla Fredriksborg finns gemensam tvättstuga.

Båda husen har tomter med altaner där möjlighet finns till att både uteaktiviteter, grilla och slappna av. För ungdomar på väg till eget boende finns lägenheter i samhället, Gläntan ungdomsstöd LÄNK där personal stöttar ungdomen både i och utanför det egna boendet.

Vi välkomnar anhöriga och tycker om att få besök. För dom som har långt att åka finns möjlighet finns till övernattning.

Utvärdering av verksamheten

Under pågående insats görs utvärdering/uppföljning kontinuerligt genom att genomförandeplanen följs upp och revideras vid behandlingskonferens var sjätte vecka. Vid dessa möten medverkar ungdomen, närstående, socialsekreterare samt behandlingspersonal och föreståndare från Villa Fredriksborg.

Då vi hela tiden arbetar för att förbättra, utveckla och säkra behandlingsarbetet genomför vi bland annat anonyma enkäter till ungdomar som är placerade hos oss var tredje månad. Klagomålsblanketter, ungdomsmöten och utvärderingar vid resor och utflykter är andra exempel på hur vi arbetar med att utvärdera och höja kvalitén i verksamheten.

Vid avslutad insats lämnas utvärderingsenkät av både ungdomen och anhöriga. Ett avslutningsmöte hålls där alla inblandade medverkar. På avslutningsmötet sammanfattar vi ungdomens placering. Placerande socialtjänster fyller årligen i enkäter som ligger till grund för kvalitetsindex.[/text_output][/container][/vc_column][/vc_row][vc_row inner_container=”true” no_margin=”true” padding_top=”5%” padding_bottom=”5%” border=”none” style=”color:#fff;” bg_image=”7317″ parallax=”true”][vc_column width=”1/1″ fade=”true” fade_animation=”in-from-top” fade_animation_offset=”45px”][container style=”max-width: 650px;” id=”vf_05″ class=”anchor”][custom_headline class=”resp-h mvs” level=”h2″ type=”left” looks_like=”h1″]

VERKSAMHETSBESKRIVNING

[/custom_headline][text_output]

Tydlighet – förutsägbarhet – begripbarhet – meningsfullhet

På Villa Fredriksborg bedrivs salutogent behandlingsarbete för att göra ungdomens vardag tydlig, förutsägbar, begriplig och meningsfull.

Behandlingsarbete sker i dialog med ungdomen,personal förklarar, konkretiserar och speglar ungdomens sätt att agera.

Tydlighet

Ju tydligare kommunikation desto färre misstolkningar och överraskningar. På Villa Fredriksborg är det viktigt att ”Säga vad man menar och mena vad man säger”, på ett respektfullt sätt.

Vi speglar ungdomen och sätter ord på tankar, beteende och olika val i vardagen. Hur dessa påverkar ungdomen, hur man tolkar, uppfattar och uppfattas av sin omgivning. Ungdomar kan ofta ha svårt att förstå varför de blivit placerade.

Förutsägbarhet

På Villa Fredriksborg ska tillvaron vara förutsägbar. Detta görs på ett strukturerat och pedagogiskt sätt. Genom tydliggörande pedagogik visar vi på både positiva och negativa effekter som följer av ungdomens olika val.

Ungdomen får även hjälp att stukturera sin vardag med olika pedagogiska hjälpmedel.

Vi arbetar med tydlig gränssättning och konkretiserar vad som förväntas av ungdomen.

Begripbarhet

Vi arbetar för att ungdomen ska förstå sig själv och det som händer i omgivningen. Det är viktigt att ungdomen förstår hur saker hänger samman.

Till stöd för detta används olika pedagogiska verktyg, både i situation men även i större och längre perspektiv.

Meningsfullhet

Vi hjälper ungdomen formulera vad är viktigt för just den, se varje enskild ungdoms driv och motivation. På Villa Fredriksborg motiverar vi till en positiv utveckling och sätter upp både korta och långsiktiga mål.

Vi arbetar salutogent och hjälper ungdomen att tydliggöra orsak, syfte och mål med placeringen.[/text_output][/container][/vc_column][/vc_row][vc_row inner_container=”true” no_margin=”true” padding_top=”5%” padding_bottom=”5%” bg_color=”#262626″ border=”none” style=”color:#422d42;”][vc_column width=”1/1″ fade=”true” fade_animation=”in-from-top” fade_animation_offset=”45px”][container style=”max-width: 700px;” id=”vf_06″ class=”anchor”][custom_headline class=”resp-h mvs” level=”h2″ type=”left” looks_like=”h1″]

GALLERI

[/custom_headline][lightbox selector=”.x-img-link” opacity=”0.875″ prev_scale=”0.75″ prev_opacity=”0.75″ next_scale=”0.75″ next_opacity=”0.75″ orientation=”horizontal” thumbnails=”true”][image type=”thumbnail” float=”left” link=”true” info=”tooltip” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”7089″ title=”Klicka för en större bild” style=”width:200px;” lightbox_caption=”Förklarande text” alt=”Villa Fredriksborg aktivitet”][image type=”thumbnail” float=”left” link=”true” info=”tooltip” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”7090″ title=”Klicka för en större bild” style=”width:200px;” lightbox_caption=”Förklarande text” alt=”Villa Fredriksborg aktivitet”][image type=”thumbnail” float=”left” link=”true” info=”tooltip” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”7091″ title=”Klicka för en större bild” style=”width:200px;” lightbox_caption=”Förklarande text” alt=”Villa Fredriksborg aktivitet”][image type=”thumbnail” float=”left” link=”true” info=”tooltip” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”7092″ title=”Klicka för en större bild” style=”width:200px;” lightbox_caption=”Förklarande text” alt=”Villa Fredriksborg aktivitet”][image type=”thumbnail” float=”left” link=”true” info=”tooltip” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”7093″ title=”Klicka för en större bild” style=”width:200px;” lightbox_caption=”Förklarande text” alt=”Villa Fredriksborg aktivitet”][image type=”thumbnail” float=”left” link=”true” info=”tooltip” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”7094″ title=”Klicka för en större bild” style=”width:200px;” lightbox_caption=”Förklarande text” alt=”Villa Fredriksborg aktivitet”][image type=”thumbnail” float=”left” link=”true” info=”tooltip” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”7095″ title=”Klicka för en större bild” style=”width:200px;” lightbox_caption=”Förklarande text” alt=”Villa Fredriksborg aktivitet”][image type=”thumbnail” float=”left” link=”true” info=”tooltip” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”7096″ title=”Klicka för en större bild” style=”width:200px;” lightbox_caption=”Förklarande text” alt=”Villa Fredriksborg aktivitet”][image type=”thumbnail” float=”left” link=”true” info=”tooltip” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”7097″ title=”Klicka för en större bild” style=”width:200px;” lightbox_caption=”Förklarande text” alt=”Villa Fredriksborg aktivitet”][image type=”thumbnail” float=”left” link=”true” info=”tooltip” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”7098″ title=”Klicka för en större bild” style=”width:200px;” lightbox_caption=”Förklarande text” alt=”Villa Fredriksborg aktivitet”][/container][/vc_column][/vc_row][vc_row inner_container=”true” no_margin=”true” padding_top=”5%” padding_bottom=”5%” bg_color=”#422d42″ border=”none” style=”color:#fff;”][vc_column width=”1/1″ fade=”true” fade_animation=”in-from-top” fade_animation_offset=”45px”][container class=”anchor” style=”max-width: 650px;” id=”vf_07″][text_output]

Kontakt Villa Fredriksborg

Villa Fredriksborg
Storgatan 17 B
524 30 Herrljunga

Tel 0513-126 00

Föreståndare
Madelene Norlander.
Tel 0736-28 78 08.
E-post madelene.norlander@glantan.org[/text_output][map][/map][/container][/vc_column][/vc_row]

Rulla till toppen